October 25, 2020

МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

МАЛА ХИДРОЦЕНТРАЛА ДРАГОВ ДОЛ

Подготвителни активности и дронски геодетски мерења за потенцијална Мала Хидроцентрала ДРАГОВ ДОЛ на река Треска. Проектот се извадува преку Јавно Приватно Партнерство со Општина Македонски Брод. За прв пат во Република Северна Македонија се предвидени две Архимедови Турбини.

ПРОЕКТИ

МАЛА ХИДРОЦЕНТРАЛА ХЕЦ 408

Отпочнување на изградба на МАЛА ХИДРОЦЕНТРАЛА ХЕЦ 408 на Голама Река во Охридскиот регион, во регионот на Свиниша и Речица. Со тенденција за најмало влијание врз природата и еко системот, проектот е општествено корисен и ќе го искоритува потенцијалот на водата. Предвидена е cross flow турбина во висок коефициент на искористување.

ПРОЕКТИ
Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
error: Content is protected !!