January 23, 2023

МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Доколу во Вашиот посед или покрај него течи река и го имате ова:

Мал водопад
Мал водопад

или ова:

Река

или можеби ова;

Река

Тогаш треба да знаете дека Вие поседувате потенцијал од кој може да се произведува електрична енергија. За тоа е потребна желба, многу трпение ( бидејќи законските процедури во нашата дражава се долги) и се разбира сретства кои банките за вакви проекти ги даваат.

Нашиот тим може да Ви помогне во тоа пред се:

  1. излегувајќи на терен за да се направат иницијални мерња
  2. добивајќи ги соодветните информации за количините на вода
  3. изработувајќи ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА со која се покажува исплатливоста на проектот, времето на вракање на вложените сретства, како и патоказите до завршување на самиот проект
Целта на физибилити студијата
КАКО ДО СВОЈА ЦЕНТРАЛА
Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
error: Content is protected !!