June 12, 2024

МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

ПОДВИЖНИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ

НОВО РЕШЕНИЕ ЗА МАЛИ ПАДОВИ И ПОГОЛЕМ ПРОТОК НА ВОДА ВО РЕКИТЕ И МЕСТА КАДЕ ШТО ПОРАДИ НЕКОЈА ПРИЧИНА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИМЕНИ ДРУГО РЕШЕНИЕ, НА ПРИМЕР АКО ЛОКАЦИЈАТА Е ВО ГРАД ИЛИ НЕ Е ИЗВОДЛИВО И РЕНТАБИЛНО ДА СЕ ГРАДИ КЛАСИЧНА БРАНА СО МАШИНСКА САЛА ИЛИ НИВОТО НА ВОДАТА Е ВИСОКО, МОЖЕ ДА И НАШТЕТИ НА МАШИНСКАТА САЛА И ИТН.

pok.el.1

ОВА Е МОДЕЛ НА ТАКВА ЕЛЕКТРАНА СО КОЈА СЕ РЕШАВААТ ЛОКАЦИИ КОИ НА ДРУГ НАЧИН СЕ НЕРЕШЛИВИ. ТУРБИНАТА СО ГЕНЕРАТОТОТ ВО КОЈ ИМА ПЕРМАНЕНТНИ МАГНЕТИ , СЕ НАОЃААТ ВО КУЌИШТЕТО. ТУРБИНАТА НА САМИОТ ВЛЕЗ ИМА УРЕД ЗА МЕХАНИЧКО САМОЧИСТЕЊЕ, А ВО НЕА СЕ И СИТЕ ПОТРЕБНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ. КАКО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОД СЛИКИТЕ ,ТУРБИНА ЗА ВРЕМЕ НА РАБОТА Е ПОД АГОЛ СО КОЈ СЕ ПОСТИГНУВА ПАДОТ МЕЃУ ГОРНИТЕ И ДОЛНИТЕ НИВОА НА ВОДАТА.
ВО СЛУЧАЈ НА ДОАЃАЊЕ НА ГОЛЕМИ ВОДИ ИСТИТЕ СЛОБОДНО ПОМИНУВААТ ПРЕКУ ЕЛЕКТРАНАТА И ПРЕКУ ПРАГОТ НА РЕКАТА. СО ЦЕЛ ДА СЕ ИСЧИСТИ ОД ТАЛОГ И ТИЊА ТУРБИНАТА СЕ ПОДИГНУВА И ВОДАТА СЛОБОДНО ПОМИНУВА ПОД ТУРБИНАТА .
ЕЛЕКТРАНАТА Е УКОТВЕНА ВО ТЕЛО ОД БЕТОНСКА ПРЕГРАДА И СЛОБОДНО ОСЦИЛИРА ВЕРТИКАЛНО ПО ХОРИЗОНТАЛНАТА ОСКА. ИАКО РИБИТЕ СЛОБОДНО МОЖАТ ДА ДА СЕ ДВИЖАТ КОГА ТУРБИНАТА Е НИВЕЛИРАНА СО ВОДАТА, ЗАРАДИ МОМЕНТИТЕ КОГА ИМА ПОВИСОКО НИВО НА ВОДАТА, ПОКРАЈ РЕКАТА ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ И ПАТЕКА ЗА РИБИТЕ.
ОД КУЌИШТЕТО НА ЕЛЕКТРАНАТА ИЗЛЕГУВА ЕНЕРГЕТСКИ КАБЕЛ ПОВРЗАН СО ТРАФОСТАНИЦАТА, КОЈА СЕ НАОЃА НА БРЕГОТ НА РЕКАТА, НА БЕЗБЕДНО ВИСИНА ОД ПОПЛАВИ.
НАПОНОТ ОД ГЕНЕРАТОРОТ Е ПОДИГНАТ НА ОКОЛУ 6300 ВОЛТИ ЗА ДА СЕ МИНИМИЗИРААТ ПРЕНОСНИТЕ ЗАГУБИ.

pok.el.2

СЛИКА НА ЛОКАЦИЈА ПРЕД  ИНСТАЛИРЊЕ НА ТУРБИНА :

pok.el.3

СЛИКАТА ЛОКАЦИЈА ВО ПРИПРЕМА;

pok.el.4

НА СЛИКАТА Е ПИРИКАЖАНА ИНСТАЛАЦИЈА НА ТУРБИНА:

pok.el.5

СЛИКА НА ТУРБИНА ВО РАБОТЕЊЕ И РЕШЕНИЈА СО ПОДВИЖНА БРАНА:

pok.el.4

ДЕТАЛИ НА РЕШЕТКА И МЕХАНИЗАМОТ ЗА ЧИСТЕЊЕ:

КАКО ШТО МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ЕЛЕКТРАНАТА ВО НАЈМАЛ МОЖЕН НАЧИН ГО НАРУШУВА ИЗГЛЕДОТ НА ОКОЛИНАТА. ОД ТОА Е СОСЕМА ПРИФАТЛИВА НИВНАТА УПОТРЕБА ВО УРБАНИ СРЕДИНИ И ОВИЕ СЛИКИ СЕ ОД УРБАНО ПОДРАЧЈЕ КАДЕ ШТО ЕЛЕКТРАНАТА Е ПОСТАВЕНА ВО ПАРК. ТОА Е ВАЖНО ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ И ЛУЃЕТО ОД ОДРЖУВАЊЕ. ВОВЕДУВАЈЌИ ГО ОВОЈ КОНЦЕПТ СО САМОТО ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРАНАТА ПРВЕНСТВЕНО СЕ СООЧУВААТ РЕЧНИТЕ ТЕКОВИ.
ВО ТЕОРЕТСКИ СЛУЧАЈ ЗА НЕКОЈА ЛОКАЦИЈА, СО КЛАСИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРАНА , ПРЕДВИДУВАМЕ МОЌНОСТ ОД 400 KW, СО БРОЈ НА РАБОТНИ ЧАСОВИ ОД ОКОЛУ 3800 ГОДИШНО.
ЗЕМАЈЌИ ГО ТОГАШ ВО ОБЗИР ПРОТОЧНИОТ ТИП НА ЕЛЕКТРАНИ, СЕ ДИМЕНЗИОНИРА ПОМАЛА МОЌ, НО СО ПОГОЛЕМ БРОЈ НА РАБОТНИ ЧАСОВИ .
ДОКОЛКУ:
Qсредно = 10 М3/СЕК И
Qмин = 1,8 М3/СЕК А
Hнето = 4,5 M
ЗА КЛАСИЧЕН ДИЗАЈН СО КАПЛАН ТУРБИНИ КАДЕ
Qинст = 12 М3/СЕК
ИМААТ СПЕКТАР НА ПРОТОК КОЈ ЌЕ СЕ КОРИСТИ ОД СТРАНА НА ТУРБИНАОД 4,2-12 М3/СЕК
P = 460 KW
БРОЈ НА ЧАСОВИ  T  = 3800 ЧАС
E PA = 460 KW X 3800 ЧАСА = 1.748.000 KWH / ГОДИШНО.
ДИМЕНЗИРАЊЕТО НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОДВИЖНАТА ЕЛЕКТРАНА ЗАВИСИ ОД ПРОТОКОТ, КОЈ ВО ОВОЈ СЛУЧАЈ Е ВО ОПСЕГ ОД 2,1-6 М3/СЕК. ИНСТАЛИРАНИ Р = 6 М3/СЕК СПЕКТАР НА ПРОТОК КОЈ ЌЕ ГО КОРИСТИ ТУРБИНАТА 2,1-6 М3/СЕК P = 235 KW БРОЈ НА ЧАСОВИ ОД СТРАНА НА T макс = 6800 ЧАСА  E PA = 235 KW X 6800 ЧАСА = 1.598.000 KWH / ГОДИШНО.

НАША ЦЕЛ БЕШЕ ДА СЕ УТВРДИ ИНСТАЛИРАН ПРОТОК, ТАКА ШТО МОЖЕМЕ ДА ДОБИЕМЕ ПОГОЛЕМ БРОЈ НА РАБОТНИ ЧАСОВИ. НА ОВОЈ НАЧИН ИМАМЕ ТУРБИНА СО ПОМАЛА СНАГА И ПОНИСКА ЦЕНА. ВКУПНАТА КОРИСНА ЕНЕРГИЈА ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА, Е РЕЧИСИ ИСТА . ЗА ДА БИДЕ УСПЕШНО  ДИЗАЈНИРАНА ТУРБИНА, НЕОПХОДНО Е ДА СЕ ИМААТ ТОЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОТОКОТ, ОБЕМОТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО. ТУРБИНА РАБОТИ ВО ОПСЕГ  НА 35% ДО 100% ОД ПРОТОКОТ. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФИКАСНОСТ Е ОКОЛУ 0, 9

ЕВЕ И ДИМЕНЗИИ НА  ВАКВА ЕЛЕКТРАНА.
ВИД НА ЦЕНТРАЛА – ДО 5 М3/СЕК И ПАД ДО 5 M ИМА ДИМЕНЗИИ:

  • СНАГА 225 KW
  • ДОЛЖИНА НА 8,65 МЕТРИ, –
  • ШИРИНА: 2,50 М
  • ТЕЖИНА 18 Т.

pok.el.7

МАЛА ЕЛЕКТРАНА. БЕТОНСКИ РАБОТИ НА КАНАЛОТ ЗА ЕЛЕКТРАНАТА, РИБНАТА СТАЗА И ПРЕГРАДАТА:

pok.el.8

ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА НА МАЛИ ЕЛЕКТРАНИ:

pok.el.9

СТАВАЊЕ МАЛА ЕЛЕКТРАНА ВО РАБОТНИОТ КАНАЛ:

pok.el.10

ИЗГЛЕД НА МАЛИ ЦЕНТРАЛА ЗА ВРЕМЕ НА РАБОТА:

pok.el.11

ИЗГЛЕД НА БРАНАТА:

pok.el.12

ИНСТАЛАЦИЈА НА ЕЛЕКТРАНАТА 560 KW:

pok.el.13

ИЗГЛЕД НА ВЛЕЗОТ НА ТУРБИНАТА:

pok.el.14

ИЗГЛЕД  НА ЕЛЕКТРАНА ВО РЕКАТА. ЕЛЕКТРАНАТА Е ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА, НО БРАНАТА НЕ Е ЗАВРШЕНА. СЛИКАТА ПОКАЖУВА КОЛКУ НА ВИШОКОТ НА ВОДА ПОМИНУВА НИЗ ЕЛЕКТРАНАТА;

pok.el.15

ФОРМА  НА ПРЕГРАДАТА И ПОЗИЦИЈА НА ВОДА ВО ОДНОС НА ПРЕГРАДАТА

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
error: Content is protected !!