April 16, 2024

МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

ПУМПНИ АКУМУЛАЦИОНИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Иако ресурсите на вода на земјата се намалуваат, хидроенергијата во условите во кои живееме се...+More
ПУМПНИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА

Што е физибилити студија? Физибилити студија е анализа која се користи за мерење на способноста...+More
КАКО ДО СВОЈА ЦЕНТРАЛА

МАЛА ХИДРОЦЕНТРАЛА ХЕЦ 408

Отпочнување на изградба на МАЛА ХИДРОЦЕНТРАЛА ХЕЦ 408 на Голама Река во Охридскиот регион, во...+More
ПРОЕКТИ

КОРИСНИ НАСОКИ И ПОМОШ

Доколу во Вашиот посед или покрај него течи река и го имате ова: Мал водопад...+More
КАКО ДО СВОЈА ЦЕНТРАЛА

АРХИМЕДОВА ХИДРОДИНАМИЧКА ТУРБИНА

АРХИМЕДОВА ХИДРОДИНАМИЧКА ТУРБИНА Откако на пазарот на електрична енергија пристапот е либерален или се стреми...+More
АРХИМЕДОВИ ТУРБИНИ

ВАШАТА ЛОКАЦИЈА

ВАШАТА ЛОКАЦИЈА   За да може да се пресмета приближната снага на потенцијалната електраната  на...+More
ВАШАТА ЛОКАЦИЈА

ПОДВИЖНИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ

ПОДВИЖНИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ НОВО РЕШЕНИЕ ЗА МАЛИ ПАДОВИ И ПОГОЛЕМ ПРОТОК НА ВОДА ВО РЕКИТЕ...+More
ПОДВИЖНИ ТУРБИНИ

ВОДОЗАФАТИ

ВОДОЗАФАТИ   Зафатот на вода е дел од електраната, која има улога да проектираната количина на...+More
ВОДОЗАФАТИ

ХИДРО ТУРБИНИ

ХИДРО ТУРБИНИ   Хидро турбини се машини кои eнергијата на  на водата ја  претвораат во...+More
ХИДРО ТУРБИНИ
Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
error: Content is protected !!