June 14, 2024

МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Отпочнување на изградба на МАЛА ХИДРОЦЕНТРАЛА ХЕЦ 408 на Голама Река во Охридскиот регион, во регионот на Свиниша и Речица. Со тенденција за најмало влијание врз природата и еко системот, проектот е општествено корисен и ќе го искоритува потенцијалот на водата. Предвидена е cross flow турбина во висок коефициент на искористување.

ПРОЕКТИ
Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
error: Content is protected !!