August 5, 2020

МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Отпочнување на изградба на МАЛА ХИДРОЦЕНТРАЛА ХЕЦ 408 на Голама Река во Охридскиот регион, во регионот на Свиниша и Речица. Со тенденција за најмало влијание врз природата и еко системот, проектот е општествено корисен и ќе го искоритува потенцијалот на водата. Предвидена е cross flow турбина во висок коефициент на искористување.

ПРОЕКТИ

КВАЛИТЕТНИ ПАРТНЕРИ

  • GESS-CZ, s.r.o.
  • SUNECO GREEN ENERGY LTD
  • Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
    error: Content is protected !!